Zamawiam prenumeratę:

Wskazówka: jeżeli wybierzesz dwa lub więcej tytułów, uzyskasz upust: Dwa tytuły: 10%, Trzy tytuły : 15%, Cztery tytuły : 20%
Tytuł Cykl wydawniczy Cena prenumeraty
na rok 2019 netto (zł)
Zamawiam
(podaj ilość)
Plastics Review Miesięcznik 300,00
Chemical Review Dwumiesięcznik 150,00
Rubber Review Dwumiesięcznik 150,00
Composites Review Kwartalnik 100,00

Do podanych cen należy doliczyć 5% VAT

Dane zamawiającego:

(Wypełnij jeśli prenumerata ma być wysyłana na inny adres niż adres płatnika.)