Puls Branży

Dębica poprawia wyniki i odnotowuje wzrost sprzedaży

Dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. rok 2017 upłynął pod znakiem znaczącej poprawy wyników oraz dalszego wzrostu sprzedaży do podmiotów niepowiązanych.

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w czwartym kwartale minionego roku przychody w wysokości 444,8 mln zł, o 38,1% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. Po czterech kwartałach 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 1,9 mld zł i były o 17,0% wyższe w ujęciu rok do roku.  

Po czterech kwartałach 2017 r. zysk EBIT wyniósł 122,4 mln zł, tj. był o 136,8% wyższy w porównaniu z rokiem 2016. W samym czwartym kwartale 2017 r. na poziomie działalności operacyjnej odnotowano zysk w wysokości 14,9 mln zł, co w porównaniu do czwartego kwartału 2016 r. jest wynikiem lepszym o 38,1 mln zł. Po dwunastu miesiącach minionego roku zysk netto wyniósł 124,8 mln zł, czyli był o 92,6% wyższy w porównaniu do 2016 r. W samym czwartym kwartale 2017 r. Spółka wykazała zysk netto w kwocie 11,7 mln zł, czyli wynik o 27,3 mln zł lepszy w porównaniu do osiągniętego w tym samym okresie 2016 r.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear po czterech kwartałach 2017 r. stanowiła 89,8% sprzedaży ogółem, wobec 89,7% w analogicznym okresie 2016 r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 199,5 mln zł, co oznacza, że wzrosła o 15,7% w ujęciu rok do roku. Jej udział w przychodach ogółem wyniósł 10,2%. Po czterech kwartałach 2017 r. koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu wyniosły 54,4 mln zł i były o 21,8 mln zł niższe niż w tym samym okresie 2016 r. Spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego oraz niższych kosztów bonusów i działań reklamowych.

Przeciętne jednostkowe koszty produkcji były wyższe po czterech kwartałach 2017 r. o 7,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przede wszystkim z powodu wyższych cen surowców.

W 2017 r. wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 98,2 mln zł. Przeznaczono je głównie na dostosowanie procesu produkcji opon do samochodów osobowych z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami (tj. opon High Performance i Ultra High Performance) oraz produkcji opon o rozmiarach 17 cali i wyższych, które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w czwartym kwartale i po czterech kwartałach 2017 r.

w mln PLN

4Q 2017 r.

4Q 2016 r.

Zmiana

1-4Q 2017 r.

1-4Q 2016 r.

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

444,8

322,1

+38,1%

1 963,5

1 678,7

+17,0%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

14,9

-23,2

+164,2%

122,4

51,7

+136,8%

Zysk netto

11,7

-15,6

+175,0%

124,8

64,8

+92,6%