Puls Branży

Recykl zwiększa produkcję granulatów gumowych

Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, uruchomił kolejną linię do produkcji czystych granulatów SBR w Śremie, zwiększając produkcję granulatów gumowych o 35 proc.

Inwestycja o wartości 1,3 mln euro oznacza wzrost przychodów cechujących się najwyższymi marżami. Jednocześnie spółka sukcesywnie zmienia mix produktowy i ogranicza wytwarzanie niskomarżowych paliw alternatywnych, co będzie owocować wyższymi zyskami i możliwą poprawą tegorocznych wyników wobec rezultatów 2017 r.

Zarząd zakłada, że roczne zdolności produkcyjne nowej linii wyniosą ok. 8 tys. ton (w 2018 r. wzrost produkcji przewidywany jest na ok. 6 tys. ton) – to skokowy wzrost wobec odpowiednio 19,6 i 21,2 tys. ton w 2016 i 2017 r. Wartość inwestycji wynosi ok. 1,3 mln euro, a dostawcą technologii i maszyn jest wieloletni partner, jeden z europejskich liderów rynku – duńska spółka Eldan Recykling.  

Uruchamiamy kolejną linię do recyklingu opon, gdyż chcemy jeszcze lepiej wykorzystać bardzo dobrą koniunkturę i tym samym móc odpowiedzieć na popyt dotychczas przewyższający nasze moce produkcyjne. Inwestycja będzie zlokalizowana w naszym zakładzie w Śremie, a w skali całej Grupy udział produkowanych czystych granulatów gumowych znacząco wzrośnie. W tym obszarze osiągamy najwyższą marżę brutto. Liczymy zatem, że uda nam się poprawić bardzo dobre wyniki finansowe 2017 r. Jednakże pracujemy także nad innymi rozwiązaniami, które w pewnej perspektywie mogą przyczynić się do dalszego rozwoju naszej firmy – mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

Spółka w 2017 r. rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe w nowych obszarach, takich jak technologie dewulkanizacji gumy metodą ciągłą, czy opracowanie metod produkcji mieszanek gumowych do zastosowań przemysłowych.

- W ostatnich kwartałach odnotowaliśmy szereg pozytywnych zdarzeń – to m.in. rozbudowa sieci zbiórki opon o zasięgu ogólnokrajowym, intensyfikacja prac B+R, umowy z NCBiR oraz PARP, a także rozpoczęcie pracy nowej linii w Krośnie Odrzańskim, a za kilka dni  w Śremie. Przygotowujemy się także do  budowy nowego zakładu w Chełmie – obecnie jesteśmy na etapie spełniania warunków formalnych i liczymy na rozpoczęcie prac budowlanych na przełomie  III/IV kw. 2018 r. – dodaje Maciej Jasiewicz.

21 lutego br. Grupa Recykl podjęła decyzję o zawarciu umowy z PAPR dotyczącej dofinansowania budowy nowego zakładu w Chełmie w woj. lubelskim. Zostanie tam uruchomiona produkcja innowacyjnych dodatków stabilizujących do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA z wykorzystaniem kordu tekstylnego oraz produktów wchodzących w skład dzisiejszej oferty. Wartość inwestycji wyniesie ok. 33,3 mln zł, a start produkcji może nastąpić na przełomie IV kw. 2019 r. i I kw. 2020 r.